Egy magyar orvos már 1859-ben a fityma hátrahúzva tartását ajánlotta

2019-01-24 08:05:31

Siklósy Károly (született Schwarzkopf Károly, 1816-1894) orvosdoktor, Pest városának főorvosa, a pesti egyetemen. Gyógytestgyakorlati és vízgyógyintézete volt Budán, mely 1853-ban nyílt meg, majd 1869-ben Vaskovits János tulajdonába került. 1857-ben Berlinben sajátította el Ling gyógytornamódszerét, melyet Magyarországon eleinte a vízgyógyászattal alkalmazott, később kiegészítette azt Johann Schroth életrendi gyógymódjával. Meghalt 1894-ben, 78. évében.

Siklósy egyik könyve, „A vízgyógymód. Utasítás a leggyakrabban előforduló betegségeknek gyógyítására. A szenvedők használatára”, 1859-ben jelent meg Pesten, s tartalmaz pár meglepő, s mai szemmel nézve is rendkívüli éleslátásra utaló megállapítást és javaslatot:

A hugycsö-takár [húgycső gyulladás]

Ezen név alatt azt a kór állapotot értjük, midőn a húgycső hártyái meggyuladnak és ge- nyednek.

A betegség többnyire tisztátalan közösülésből származik, de származhatik sok más okból is, példáúl: a csőnek idegen testteli ingerlése, újbor, ingerlő fűszerek élvezete, hülés szintén előhozhatják ah úgy cső-takárt, melynek lefolyása épen olyan, mint annak, mely közösülésből származik.

E betegséget, mint általában a bujasenyvi ragályokat könnyebben megkapják azok, kiknek előbörük a makkot fedi, mint azok, kiknél a makk fedetlen áll. Ezen elöbör elgyengíti, elkényesíti a tagot, a makk bőrét megvastagodni nem engedi, azért ez fogékonyabb a kóranyagok iránt. Azok, kiknek tagjuk igy van alkotva, elővigyázatúl jól teszik, ha a bőrt hátra szoktatják, minek a makk bőre vastagodásán kívül az a haszna is van, hogy a tag kötelessége teljesítésére alkalmasabb lesz.”

(129-130.o.)

A férfi terméketlenségi okairól:

A magtalanság is ugyanazon okokból származik, de gyakori az eset, hogy a férfi elég képességgel bir a párosodási műtét végrehajtására és mégis magtalan, ezen esetben vagy az illető tag hibás szerkezetű, vagy a mag van megromolva. A tag hibái közül mint legközönségesebbet, s legtöbb bajt okozót, a hosszú előbőrt említjük meg. Midőn az elöbőr oly hosszú, hogy még a tag felállásakor is befedi a makkot, a nemi ösztön mindig gyenge, a vessző nagyságra, hosszúságra fejletlen marad, mi az előbőr állandó nyomásából származik, a tag csak ritkán keményszik meg, a nemi ösztön igen csekély, s a tagmeredések többnyíre fájdalommal vannak összekötve. Ezen bajon csak az elöbör megmetszése által lehet segíteni.”

Nem világos, hogy a szerző mit értett az „előbőr megmetszésén”. Jelenthette az egyszerű bemetszést vagy akár a körülmetélést is.