default-logo

Egyiptomi és az ősi kultúrák

Eléggé közismert, hogy a körülmetélés szokásban volt a régi egyiptomiaknál, s valószínűleg – bár ez talán kevésbé köztudott – szinte az összes többi közel-keleti civilizációban, valamint a közép- és dél-amerikai magas kultúrákban, az inka és az azték civilizációban is. Mivel...

Ábrahám fiai – a zsidók és moszlimok

A zsidó vallási hagyomány szerint a körülmetélés (b’rit milah = a körülmetélés szövetsége) annak a szövetségnek a jele, amelyet az Isten Ábrahámon keresztül a zsidókkal kötött, s a körülmetélést a fiúgyermek születése utáni nyolcadik napon kel...

A görög-római világ. A körülmetélés és a kereszténység

A görög világban nem volt ismert a körülmetélés, sőt valami keleti barbárságnak tartották. Míg a zsidók körében a körülmetéletlen jelentette a piszkosat, addig a görögöknél a körülmetélt. (A hellenisztikus világ és a körülmetélt zsidók konfliktusai ismertek a Bibliából is....

Körülmetélés, mint férfivá avatás

A hagyományos társadalmakban a gyermekek felnőtté válásának nagyobb és főleg jóval szimbolikusabb jelentőséget tulajdonítanak, mint az iparosodott társadalmakban, és miként az ember életének egyes eseményeit, a felnőtté válást is mély értelmű, nagyon régi időkre visszanyúló...

Körülmetélés a nyugati világban

A nyugati világban (értve most a fehér ember által benépesített területeket), a körülmetélés tehát egészen a 19. századig csak a súlyos fitymaszűkület kezelésére alkalmazott műtétként, egyébként pedig zsidó vallási szokásként volt ismert.

Körülmetélés Magyarországon

Tizenöt-húsz évvel ezelőtt Magyarország egy nem-körülmetélő társadalom volt, ahol a körülmetélést csak a kicsiny, vallásos zsidó közösségben vagy bizonyos pénisz-betegségek kezelésére, orvosi okokból végezték el. A hatvanas évek közepén, csak Dr. Spock ‘best-seller’...