default-logo

A körülmetélés a legrégibb és talán a legelterjedtebb műtéti beavatkozás. Ősiségét egy több mint négyezer éves ábrázolás tanúsítja, s elterjedtségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy – óvatos becslések szerint – a világon a férfiak 35-40%-a körül van metélve! Pontos eredete és a szokás kialakulásának okai természetesen homályba vesznek, s indokoltsága vagy indokolatlansága olyan országokban is éles viták tárgya, ahol egyébként a csecsemők rutinszerű körülmetélése több nemzedék óta szokás.

jewish_museum_berlin

A körülmetélés témájának két ismert ausztrál kutatója, Dr Guy Cox és Dr Brian Morris, mindketten a Sydney Egyetem tanárai, 2012.-ben megjelent tanulmányukkal – Miért van a körülmetélés? Az őskortól a 21. századig – mely a Springer kiadónál megjelent, Sebészeti útmutató a körülmetéléshez c. átfogó kötet 21. fejezete, a körülmetélést egészen új megvilágításba helyezték. A tanulmány magyar fordítását a szerzők engedélyével remélhetőleg közzé tudjuk majd tenni itt a honlapon.

A világon a felnőtt férfiaknak egyes becslések szerint, 30-35%-a körülmetélt. A körülmetélés elterjedtsége országról országra változik. Az Amerikai Egyesült Államokban a 19. század végén kezdett terjedni a fiúgyerekek rutinszerű újszülött kori körülmetélése, s napjainkban is, az amerikai férfiak több mint 85%-a körülmetélt (talán azért is, mert abban az országban a megelőző egészségügyi kérdésekre nagy hangsúlyt helyeznek). A brit férfiaknak mintegy 20%-a lehet körülmetélt, ennél nagyobb, közeli 50%-os az arány Kanadában, Ausztráliában és Új Zélandon. Afrikában a férfiak kb 75%-a körülmetélt, s ott többnyire a férfivá avatási szertartás része. A körülmetélés szigorú vallásos előírás – „Ábrahám szövetsége” – a zsidó férfiak számára, akiknél a születés utáni nyolcadik napon végzik el, és kötelező szokás a muzulmánok között, akik legkésőbb a serdülőkor előtt, különböző életkorokban végeztetik el. Voltaképpen, a világon csak a dél-európaiak, a dél-amerikaiak, skandinávok és a nem-muzulmán ázsiaiak azok a társadalmak, ahol nem végzik rendszeresen a körülmetélést.

Történelmi írások

Egyiptomi és az ősi kultúrák

Eléggé közismert, hogy a körülmetélés szokásban volt a régi egyiptomiaknál, s valószínűleg – bár ez talán kevésbé köztudott – szinte az összes többi közel-keleti civilizációban, valamint a közép- és dél-amerikai magas kultúrákban, az inka és az azték civilizációban is. Mivel...

Ábrahám fiai – a zsidók és moszlimok

A zsidó vallási hagyomány szerint a körülmetélés (b’rit milah = a körülmetélés szövetsége) annak a szövetségnek a jele, amelyet az Isten Ábrahámon keresztül a zsidókkal kötött, s a körülmetélést a fiúgyermek születése utáni nyolcadik napon kel...

A görög-római világ. A körülmetélés és a kereszténység

A görög világban nem volt ismert a körülmetélés, sőt valami keleti barbárságnak tartották. Míg a zsidók körében a körülmetéletlen jelentette a piszkosat, addig a görögöknél a körülmetélt. (A hellenisztikus világ és a körülmetélt zsidók konfliktusai ismertek a Bibliából is....

Körülmetélés, mint férfivá avatás

A hagyományos társadalmakban a gyermekek felnőtté válásának nagyobb és főleg jóval szimbolikusabb jelentőséget tulajdonítanak, mint az iparosodott társadalmakban, és miként az ember életének egyes eseményeit, a felnőtté válást is mély értelmű, nagyon régi időkre visszanyúló...

Körülmetélés a nyugati világban

A nyugati világban (értve most a fehér ember által benépesített területeket), a körülmetélés tehát egészen a 19. századig csak a súlyos fitymaszűkület kezelésére alkalmazott műtétként, egyébként pedig zsidó vallási szokásként volt ismert.

Körülmetélés Magyarországon

Tizenöt-húsz évvel ezelőtt Magyarország egy nem-körülmetélő társadalom volt, ahol a körülmetélést csak a kicsiny, vallásos zsidó közösségben vagy bizonyos pénisz-betegségek kezelésére, orvosi okokból végezték el. A hatvanas évek közepén, csak Dr. Spock ‘best-seller’...